PERSONDATAPOLITIK

Orebo Træindustri sikrer at dine persondata behandles i overensstemmelse med persondataloven/ databeskyttelsesloven og persondataforordningen. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Orebo Træindustri A/S

Orebovej 15
4295 Stenlille
CVR. 13171238

 

2. Beskrivelse af behandling

Formål:

I forbindelse med at du er kunde eller har et samarbejde med Orebo Træindustri, indhenter vi oplysninger som er nødvendige i forhold til levering af vores ydelser. Ordrebehandling og kommunikation i forbindelse med ordrer samt levering af disse.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • CVR nummer
 • E-mail
 • TelefonnummerModtagere:

  Vi kan dele dine personoplysninger med: Leverandører af finansielle og IT-ydelser, som vi samarbejder med, for at assistere vores virksomhed. Dine oplysninger kan blive videregivet til Orebo ́s revisor i forbindelse med revision.

  Opbevaring:

  Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. F.eks.:

  • Op til 5 år for alle finansbilag
  • Op til 5 år for al ordrehistorik
  • Dine kontaktoplysninger, så længe vi har kontakt med dig som kunde eller som leverandør

 

3. Pligtmæssig information

Nedenstående oplysninger er obligatoriske, såfremt du er kunde hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at levere varer eller ydelser til dig:

 • CVR
 • Virksomhedens navn
 • Leveringsadresse
 • Faktureringsadresse
 • Kontaktperson med e-mail og telefonnummer

 

4. Jobsøgere

Hvis du søger job hos os, behandles de oplysninger som du har givet os i forbindelse med din ansøgning. Det vil typisk være almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e- mail adresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund og oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Orebo bruger oplysningerne til at vurdere om Orebo ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål. For personoplysninger som er omfattet af bogføringsloven, opbevarer vi disse oplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår som oplysningerne vedrører. Ansøgninger og CV kan opbevares op til 6 måneder efter modtagelse.

 

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven:

 • Du har ret til at få indsigt i de data vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed f.eks. Datatilsynet.

Du kan kontakte os hvis du ønsker at få rettet eller slettet dine persondata, eller hvis du mener at disse data bliver behandlet i strid med lovgivningen. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata eller med øvrige indsigelser, undersøger vi om betingelser er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning m.v. så hurtigt som muligt.